Węgiel, energetyka i co jeszcze?

17 marca br. w Bełchatowie odbędzie się debata publiczna poświęcona przyszłości regionu bełchatowskiego.

Miasto Bełchatów wraz z Powiatem Bełchatowskim oraz Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, organizują w dniu 17 marca 2014 roku w Bełchatowie, konferencję pn. „Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?”.
Jak podkreślają organizatorzy, celem konferencji będzie przedstawienie poglądów i dyskusja różnych środowisk, w tym przedstawicieli rządu, samorządów lokalnych oraz biznesu, a także pracowników naukowych, w zakresie polityki regionalnej, w kontekście monokultury gospodarczej zagłębia paliwowo-energetycznego Bełchatów.
W konferencji oprócz organów jednostek samorządu terytorialnego oraz Związków Zawodowych Kopalni i Elektrowni Bełchatów, przewidziano również udział przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, PGE S.A. i PGE GiEK S.A., Uniwersytetu Łódzkiego, AGH w Krakowie, firmy S-partner w Warszawie, Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. Nasza Gazeta objęła tę konferencję patronatem medialnym. Więcej informacji na stronie: www.jutro.belchatow.pl