Wiosna – zmora dla alergików

Wiosna to radosna pora roku, która kojarzy się z upragnionym po zimie słońcem, rozwijającymi się pąkami drzew, śpiewającymi ptakami oraz rozkwitającymi kwiatami… Niestety aż dla 40% Polaków ta pora roku kojarzy się przede wszystkim z uczuleniem, katarem czy łzawiącymi oczami. Alergia stała się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Światowy Tydzień Alergii ogłoszony przez Światową Organizację Alergii (WAO-World Allergy Organization) obchodzony jest już po raz trzeci w Polsce. W tym roku przypada w okresie od 8 do 14 kwietnia. Tego rodzaju akcje mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na globalny w obecnych czasach wymiar chorób alergicznych.
Wraz z kończącą się zimą dla osób uczulonych na pyłki nadchodzi najgorszy okres. Alergia jest niepotrzebną reakcją układu odpornościowego człowieka na znajdującą się w środowisku nieszkodliwą substancję zwaną alergenem. W wyniku zagrożenia przez alergen, organizm odbiera sygnały, które zmuszają go do obrony. Alergeny te jednak u osób zdrowych nie wywołują żadnych oznak uczulenia. Częstymi nieprawidłowymi reakcjami naszego organizmu przy kontakcie z alergenem są między innymi takie objawy jak: katar alergiczny, trudności z oddychaniem, opuchlizna, wypryski alergiczne lub inne reakcje skórne.
Alergie to choroby przewlekłe, często dziedziczne, które niestety obniżają jakość życia a niektóre nawet mogą stanowić jego zagrożenie. W naszym kraju alergię najczęściej wywołują alergeny zawarte w:
– pyłkach roślin (np. drzew, krzewów, traw, zarodniki pleśni),
– pokarmach (np. cytrusach, mleku, jajach, rybach, orzechach),
– organizmach zwierząt (sierść kota i psa, wełna, pióra, jad pszczół, roztocza kurzu).
Alergeny z uwagi na czas oddziaływania na organizm chorego, dzielą się na:
– sezonowe (np. okres pylenia traw),
– całoroczne (np. roztocze kurzu domowego).
Alergie diagnozuje się na podstawie testów alergicznych. Takie badanie można przeprowadzić inwazyjnie (z krwi oraz skórne) lub bezinwazyjnie (testy komputerowe). Wynik jest potwierdzeniem dla pacjenta, na które alergeny jest on uczulony. Do chorób alergicznych wg Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA ) należą: astma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, anafilaksja, alergie na leki i na niektóre pokarmy. Najczęstszą dolegliwością jest katar alergiczny (u ok. 25 % mieszkańców Polski ), z którego może rozwinąć się astma, a z niej z kolei przewlekła obturacyjna choroba płuc. Astma to problem u około 5% Polaków. Częste są również alergie pokarmowe. Wśród tych alergii największy procent stanowi uczulenie na gluten, występujący w ziarnach zbóż. Alergie dotyczą ludzi w różnym wieku i różnej płci. Najbardziej groźna jest ta alergia, która jest wywołana wieloma alergenami i objawia się jednocześnie różnymi dolegliwościami.
Leczenie alergików opiera się na stosowaniu leków antyhistaminowych oraz odczulaniu. Chorzy, którzy chcą żyć normalnie muszą stosować się koniecznie do zaleceń specjalistów w tej dziedzinie. Najskuteczniejszym sposobem na tę dolegliwość, w miarę możliwości, jest unikanie alergenów. Należy jednak podkreślić, że możliwości zapobiegania tym chorobom są ograniczone.
Polska w porównaniu z innymi krajami Europy, należy do najbardziej dotkniętych tym problemem zdrowotnym. Warto podkreślić, że odsetek ten jest zróżnicowany w zależności od regionu kraju i tak np. w województwach zachodnich jest on dwa razy wyższy niż we wschodnich.
Analiza badań epidemiologicznych wykonanych na przestrzeni ostatnich 20 lat, dowodzi, że następuje ciągły wzrost osób dotkniętych tymi uciążliwymi chorobami i to zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Eksperci są zdania, że w najbliższych latach nie ma szans na zmniejszenie liczby uczulonych osób w naszym kraju.