Własna firma – krok po kroku

W dniach 18-22 marca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje XXII edycję seminarium „Własna firma – krok po kroku”, które kierowane jest do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

etapy rejestracji działalności gospodarczej,
wybór formy opodatkowania,
prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,
rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
marketing i reklama nowej firmy,
rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
rachunkowość i dokumentacja w firmie,
pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,
biznesplan.

Bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 42/ 663-02-55 oraz 42/ 663-02-73; drogą mailową: m.kubat@wup.lodz.pl lub bezpośrednio u doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – ul. Struga 26, I piętro, pok. 7 i 8.
Zapisy dokonywane będą od 25 lutego w siedzibie Centrum. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.