Wola Krzysztoporska: Prawie 13 mln zł dofinansowania do projektu kolejnego etapu kanalizowania gminy

Kanalizacja

Niemal 13 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego przyznano wstępnie gminie Wola Krzysztoporska na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie.

Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Cały projekt obejmujący budowę ponad 17 km sieci ma kosztować prawie 24 mln zł.

Nowe odcinki rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej powstać mają w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska, a kanalizacja sanitarna w miejscowościach ościennych (Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski, Bujny – budynek wielorodzinny).

– To ogromny sukces – mówi wójt Roman Drozdek. – Nasz wniosek o dofinansowanie w kwocie prawie 13 mln zł (czyli ok. 74% tzw. kosztów kwalifikowanych) na budowę kolejnych odcinków kanalizacji został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym. Warto dodać, że dostał największą liczbę punktów spośród siedmiu pozytywnie ocenionych wniosków. A przedsięwzięcie dotyczy terenu tzw. aglomeracji. Zakładamy, że w wyniku tej inwestycji do sieci kanalizacyjnej dostęp uzyskają 2132 osoby. To potężne zadanie, ponieważ projekt szacowany jest na kwotę ponad 23 mln zł. Nasz udział wynosić będzie ok. 11 mln zł. Część wkładu własnego na budowę tego niemal 18-kilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej ma pochodzić z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liczymy także na to, że uda się odzyskać znaczącą kwotę z podatku VAT.
Dodajmy, że ostateczną decyzję o wejściu w realizację projektu podejmą radni gminy Wola Krzysztoporska. W tym celu na 29 marca zwołano sesję Rady Gminy.