Wola Krzysztoporska: Ukończono kolejne inwestycje

Kacprów DL

Głębokiej termomodernizacji doczekały się dwa budynki użyteczności publicznej na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Mowa o Urzędzie Gminy i Domu Ludowym w Kacprowie. Projekt wsparty został środkami z Unii Europejskiej.

Prace prowadzone były w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wola Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację”.
Budynek Domu Ludowego w Kacprowie został docieplony i otynkowany. Termomodernizacja obiektu polegała także na dociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją. W ramach projektu wykonana została przebudowa istniejącego budynku w zakresie wydzielenia z części magazynu pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami (kocioł c.o. na paliwo „pelet” i instalacja c.o.). Prace zakończyły się pod koniec czerwca. Koszt inwestycji w Kacprowie to 169.494 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 101.972 zł.
Prace przy budynku Urzędu Gminy natomiast polegały przede wszystkim na dociepleniu ścian elewacji. Docieplony został także stropodach i ściany fundamentowe. Ponadto dach pokryty został nową papą termozgrzewalną po uprzednim wykonaniu docieplenia płytami styropianowymi. Nowe są także obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i zewnętrzne parapety. Docieplone zostały też istniejące stropy piętra i piwnic. Na dachu budynku zamontowano kolektory słoneczne, a istniejący piec olejowy zastąpiony został piecem na „pelet”. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ważnym aspektem realizacji tego projektu.
Ze zmodernizowanego budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami, bowiem przed wejściem wykonano z kostki odpowiednie wyprofilowania terenu niwelujące różnicę wysokości.
Termomodernizacja nie tylko zdecydowanie poprawiła estetykę budynku, ale przede wszystkim niesie wymierne oszczędności ekonomiczne i ekologiczne, wpłynie bowiem na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Prace zakończyły się w połowie lipca. Koszt inwestycji UG to 480 838, 22 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 289 284,77 zł.

Całkowita wartość projektu (termomodernizacji dwóch budynków) to 656 881,97 zł.
Dofinansowanie ze środków unijnych – 395 197,27 zł

RP