Współczesna rodzina w Polsce i na świecie po raz drugi

Wieści konferencja o rodzinie

18 i 19 września 2014 roku w Bełchatowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”.

Organizatorem wydarzenia służącego prezentacji wyników najnowszych badań oraz wymianie poglądów o funkcjonowaniu i przeobrażeniach współczesnej rodziny była Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie oraz bełchatowskim Miejskim Centrum Kultury.
Celem spotkania wybitnych naukowców i praktyków ze służb niosących wsparcie i pomoc polskim rodzinom było przedstawienie i omówienie wyników najaktualniejszych badań dotyczących problemów w rodzinach, analiza zachodzących w nich przeobrażeń, ukazanie ich mechanizmów, przyczyn, tempa, tendencji oraz, co ma szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy, metod skutecznego wspomagania i pomocy ze strony powołanych do tego celu podmiotów, między innymi Policji. Bełchatowskiej konferencji przewodniczył prof. Henryk Cudak, a patronami wydarzenia zostali Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski oraz Marek Chrzanowski – Prezydent Miasta Bełchatowa.

Na podst.http://wspolneosiedla.pl