Wybory: PKW podała frekwencje: 14,59 proc.

Dzisiaj o  7.00 rano  w Pol­sce rozpoczęły się wybory sa­mo­rzą­do­we. Pań­stwo­wa Ko­mi­sja Wy­bor­cza po­da­ła najnowsze dane o fre­kwen­cji. Do 12.00 za­gło­so­wa­ło 4 220 017 osób, co sta­no­wi 14,59 proc. ogółu osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. 

Frekwencja, którą podała PKW  z 24 870 lokali wyborczych na 25 953 otwartych. Wydano ponad 4 mln 220 tys. kart do głosowania, co stanowi 14,59 proc. ogółu osób upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia.

Szacunkowe wyniki wyborów PKW ogłosi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dokładne wyniki wyborów poznamy zapewne w poniedziałek.

W przypadku wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta, jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma powyżej 50% głosów, to zostanie zarządzona druga tura wyborów. Druga tura zgodnie, z kalendarzem ogłoszonym przez PKW, odbędzie się 30 listopada.