Wykoleił się pociąg

Wieści pociąg

W związku z wykolejeniem  pociągu towarowego na stacji Pruszków występują  utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skierniewice. Możliwe są opóźnienia pociągów wynoszące około 30-50 minut.

Wprowadzone zostało wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów ZTM w pociągach KM, oraz biletów KM w pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków (w obu kierunkach)
Wprowadzono także honorowanie biletów KM w pociągach WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska (w obu kierunkach)
Honorowanie obowiązuje do godz. 24:00 dnia 03.04.2014