Zakaz wstępu do lasu

wieści - strefa zagrożenia wybuchem

Od dzisiaj w powiecie opoczyńskim  na terenie kilku leśnictw obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Przyczyną są  prowadzone prace rozpoznania i oczyszczania saperskiego.

Prace realizowane są przez Lasy Państwowe w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. Zakaz wstępu obowiązuje na terenie leśnictw: Januszewice – oddział leśny 26,27 oraz Sitowa – oddział leśny 29. Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu, zostały przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze. Zakaz obowiązuje do odwołania.

www.opoczno.pl