Zelów: Wydawanie kolejnej partii bezpłatnej żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 16-17 kwietnia 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 8.00 do 15.00  będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.
Bliższych informacji udziela:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ul. Piotrkowska 12
tel.: 44/634 10 28 lub 44/634 15 72.