Zmiany w organizacji ruchu w Skierniewicach

Od 3 października rozpoczęła się rozbiórka kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Skierniewicach. W związku z tym nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

I etap (3 – 4 października)

I etap obejmie rozbiórkę budynku, polegającą na zgruzowaniu ścian nośnych i spryzmowaniu gruzu na działkach inwestora. W związku z tym całkowicie wyłączona dla pojazdów oraz pieszych będzie ul. Jagiellońska pomiędzy posesją Jagiellońska nr 29 (dawna siedziba Urzędu Wojewódzkiego), a budynkiem nr 25, gdzie zlokalizowany jest parking gruntowy. Dojazd do ww. posesji oraz parkingu będzie możliwy od ul. Sienkiewicza oraz Konstytucji 3 Maja. Nieprzejezdna będzie także ul. Prymasowska za pierwszym wjazdem na parking gruntowy.

II etap (4 – 6 października)
Wyłączona z ruchu pojazdów i pieszych będzie ul. Prymasowska (za pierwszym wjazdem na parking gruntowy), a w ul. Jagiellońskiej ruch będzie odbywał się wahadłowo z pierwszeństwem dla nadjeżdżających od ulic Żwirki i Mszczonowskiej.

Końcowy etap swoim zakresem obejmie także rozbiórkę budynku niższych kondygnacji wraz z wywozem gruzu oraz porządkowanie naruszonych elementów pasa drogowego (w ul. Jagiellońskiej i Prymasowskiej).

Prace potrwają do soboty, 6 października.

www.skierniewice.net.pl