100 tys. drzew na 100-lecie Polski – jak powstają „Lasy pełne Energii” Podsumowanie akcji w PGE GiEK

Prawie 14,5 tysiąca posadzonych drzew wśród, których znalazły się dęby, sosny, wiązy oraz lipy – to bilans tegorocznej akcji „Lasy pełne Energii”, przeprowadzonej w lokalizacjach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To proekologiczne przedsięwzięcie jest autorską, realizowaną od 15 lat inicjatywą spółki PGE Dystrybucja, która z powodzeniem rozwijane jest przez pracowników pozostałych spółek GK PGE. W sumie, wszystkie linie biznesowe GK PGE posadzą na terenie całego kraju 100 tysięcy drzew, aby uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.


Tylko w ostatnich czterech latach pracownicy Grupy PGE we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami, w całym kraju posadzili prawie 300 tys. młodych drzew. Akcja „Lasy pełne energii” jest jednym z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowanych w Grupie PGE, który kierowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnych. Akcja wspiera budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a także wpisuje się w ideę „zielonego biura” PGE, zgodnie z którą pracownicy spółek PGE starają się rozsądnie zarządzać zasobami niezbędnymi do pracy w siedzibach spółek, na przykład papierem. Sadząc „lasy pełne energii” pracownicy Grupy PGE wraz z lokalnymi społecznościami w całym kraju aktywnie uczestniczą w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. – Łącznie, na terenie 4 województw, PGE GiEK przeprowadziła 6 akcji „Lasy pełne Energii”. Jest to dowód na to, że nie jest nam obojętne środowisko, w którym funkcjonują nasze oddziały. Wiemy, że będąc tak dużym organizmem gospodarczym, jesteśmy ważnym partnerem lokalnej społeczności. Społeczna odpowiedzialność biznesu to istotny element codziennej pracy naszych elektrowni, kopalni i elektrociepłowni.– mówi Sławomir Zawada prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Spółka PGE GiEK, przy wsparciu Fundacji PGE, rozpoczęła akcję „Lasy pełne energii” już 13 kwietnia w Bełchatowie – stolicy polskiej energetyki. Do współudziału w tej ekologicznej inicjatywie zaproszone zostało Nadleśnictwo Bełchatów oraz Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe. – Tegoroczną akcję rozpoczęliśmy sadzeniem „Lasu pełnego energii” wraz z młodzieżą uczęszczającą do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie. Tydzień później – 20 kwietnia – akcję kontynuowaliśmy wraz z uczniami Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie oraz Technikum Energetycznego w Bełchatowie – placówek, w których utworzone zostaną klasy patronackie PGE – informuje Sławomir Zawada, prezes PGE GiEK. Uczniowie łącznie zasadzili tutaj aż 7700 nowych drzewek. – Z Bełchatowa przenieśliśmy się pod Gryfino – w okolice Elektrowni Dolna Odra, gdzie 21 kwietnia pracownicy PGE GiEK wraz z uczniami gryfińskiej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich oraz Nadleśnictwem Gryfino, posadzili w Puszczy Bukowej ok. 4,5 tys. sadzonek dębu i 500 sadzonek lipy- podkreśla Sławomir Zawada. Inicjatywa przeprowadzona w tej lokalizacji była połączeniem dwóch akcji: „Puszcza Bukowa łączy Pokolenia” organizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino oraz akcji „Lasy pełne energii” – projektu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanego w Grupie Kapitałowej PGE. „Lasu pełnego energii” nie mogło również zabraknąć w Opolu gdzie realizowana jest największa po 89 roku inwestycja w budowę nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. 23 kwietnia odbyła się część projektu adresowana do najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26, im. Książąt Opolskich w Opolu. Uczniowie klas 1–5 uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez edukatora z Nadleśnictwa Opole a następnie zdobytą wiedzę zaprezentowali na pracach plastycznych wyobrażenie idealnego środowiska naturalnego człowieka. Opolski projekt realizowany jest we współpracy z Nadleśnictwem Opole oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Grudzic i zakłada posadzenie 1000 drzewek. Nowe drzewka uczniowie zasadzą 9 maja w Leśnictwie Walidrogi.
23 kwietnia w akcję „Lasy pełne Energii” włączyła się także Elektrownia Turów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. W okolicy Zgorzelca, uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach we współpracy z Nadleśnictwem Pieńsk posadzili w nowo powstającym lesie 750 sadzonek wiązów. – Cieszy fakt, że we wszystkich wspomnianych lokalizacjach udało się nam zaangażować do współpracy dzieci i młodzież. To bardzo dobra lekcja dla nich, a dla nas sygnał, aby w przyszłości ten projekt kontynuować, a co więcej rozszerzać obszar, na którym jest realizowany – podsumowuje prezes Sławomir Zawada.

Sandra Apanasionek