Akcja Znicz

Wiesci znicz

Z policyjnych statystyk wynika, że w tygodniach poprzedzających Święto Zmarłych wzrasta zagrożenie przestępczością. Każdego roku w tym czasie dochodzi do większej niż zwykle liczby kradzieży na cmentarzach, bazarach i w środkach komunikacji miejskiej, a także włamań do mieszkań i piwnic. Z kolei na drogach, w związku z dużym natężeniem ruchu drogowego, więcej osób staje się uczestnikami kolizji i wypadków drogowych. Policja radzi, jak unikać czyhających niebezpieczeństw.

Na cmentarzu:

– Szczególnym zainteresowaniem złodziei w okresie Święta Zmarłych cieszą się kwiaty i znicze. Przestępcy potrafią zabrać przedmioty pozostawione na grobach, a następnie sprzedać je jeszcze przed świętami. Dlatego radzimy, aby ozdabiać groby bliskich możliwie jak najpóźniej, najlepiej nie wcześniej niż w przeddzień Wszystkich Świętych.

– Nie kupujmy kwiatów i zniczy od osób, które nie mają wystawionego stoiska, często sprzedają pojedyncze egzemplarze i oferują je po zaniżonej cenie – może to świadczyć o tym, że towar ten pochodzi z kradzieży.

– Niejednokrotnie zdarzało się, że okradane były osoby akurat porządkujące miejsca spoczynku swoich bliskich. Przestępcy wykorzystywali moment ich nieuwagi i kradli postawione na ławkach czy na pomnikach torebki i reklamówki. Stosujmy się do zasady, aby nie zabierać na cmentarz większych kwot pieniędzy, dokumentów, biżuterii czy kart bankomatowych. Podczas prac porządkowych zachowajmy większą ostrożność i nie zostawiajmy naszych rzeczy bez nadzoru.

– O osobach, które zachowują się podejrzanie, obserwują osoby odwiedzające groby lub wynoszą coś z cmentarza, należy powiadomić Policję lub straż miejską.

– Parkując samochód przed cmentarzem nie zostawiajmy na widoku żadnych wartościowych przedmiotów, czy dokumentów.

W środkach komunikacji miejskiej, w sklepach, na targowisku musimy uważać na kieszonkowców. Wykorzystując tłok i panujące zamieszanie mogą oni wyjąć portfel wystający w kieszeni, przeciąć pasek od torebki lub niepostrzeżenie sprawdzić jej zawartość.
Jeszcze przed Świętem Zmarłych, a potem w jego trakcie, w newralgicznych miejscach pojawi się większa liczba policyjnych patroli. Działania policji ruchu drogowego będą ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. Funkcjonariusze jak zawsze, będą eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących, zawracać uwagę na wykroczenia pieszych oraz na te wykroczenia kierujących pojazdami, które najczęściej są przyczynami wypadków drogowych. Do zadań policjantów pełniących służbę będzie tez należało utrzymanie płynności ruchu, a więc w razie potrzeby będą podejmować ręczną regulację ruchem. Przy tej okazji zwracamy uwagę aby stosować się bezwzględnie do poleceń policjantów kierujących ruchem drogowym. Pamiętajmy, że nasze własne bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy jednak od nas samych.