Bełchatów: 90 tys. zł. dla GKS-u

Około 90 tysięcy złotych otrzyma Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A. od bełchatowskiego starostwa na renowację i utrzymanie terenów zieleni. Dotacja stanowi do 60 procent wartości zadania, resztę klub dołoży z własnych środków.

– Powiat również dba o klub GKS, który jest sportową wizytówką naszego powiatu – mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. – Dotacja na renowację terenów zieleni na pewno będzie przydatna do ich właściwego utrzymania. Przypomnę, że w zeszłym roku wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej przekazałem nieodpłatnie na rzecz miasta Bełchatowa, które przejęło obiekty klubu, darowiznę w postaci ponad 5 hektarów gruntów, na których są zlokalizowane. Wartość przekazanych gruntów to ponad 4,5 miliona złotych. Dzięki darowiźnie miasto nie musi płacić opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, która wynosiłaby prawie 50 tysięcy złotych rocznie.

Realizacja zadania „Renowacja i utrzymanie terenów zieleni” obejmuje prace na 23 działkach o łącznej powierzchni 4,3 ha. W ramach projektu realizowane są następujące prace: głębokie spulchnianie nawierzchni (bez niszczenia jej zadarnionej wierzchniej warstwy), zakup i zasiew perforacyjny trawy (specjalna mieszanka traw), napowietrzanie (aeracja), wspomagające szybki rozwój korzeni traw oraz powodujące przewietrzenie i lekkie spulchnienie podłoża, szczotkowanie, mające na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy, wertykulacja, mająca na celu częściowe usunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej, piaskowanie, wspomagające poprawę elastyczności i przepuszczalności podłoża dla wody, włókowanie, pomagające w przewietrzeniu nawierzchni, a także równomiernym rozprowadzeniu piasku, zakup i nawożenie nawierzchni specjalistycznym nawozem o wydłużonym czasie działania, przyspieszającym wzrost i krzewienie się trawy, zakup i zastosowanie środków ochrony roślin i oprysków chwastobójczych, zakup i wymiana darniny, koszenie, podlewanie.

– Bardzo dziękujemy za wsparcie bełchatowskiego starostwa, które odciąży budżet klubu w zakresie tych koniecznych prac – powiedział prezes zarządu GKS „Bełchatów” S.A. Marcin Szymczyk. Każda dotacja czy pomoc w innej formie jest oczywiście mile widziana, szczególnie, że naszą misją jest działanie na rzecz mieszkańców całego regionu.

Krzysztof Borowski
Rzecznik prasowy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie