Bełchatów: dni otwarte SOSW

Wieści dogoterapia

21 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie przy ul. Targowej odbędą się zajęcia z dogoterapii, czyli zajęcia rehabilitacyjne z udziałem psów, dla dzieci niepełnosprawnych. Dogoterapia to jeden z punktów jutrzejszych dni otwartych SOSW.

Już od kilku lat, również dzięki grantom bełchatowskiego starostwa, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie prowadzi zajęcia z dogoterapii, współpracując z fundacją Ama Canem z Łodzi.

– Podjęliśmy się takiej nowatorskiej formy rehabilitacji i widzimy, że przynosi wymierne efekty dla naszych wychowanków – mówi Ewa Czarny, nauczyciel SOSW. – Już po pierwszej edycji zajęć z psami mogłam stwierdzić, że jest to metoda pracy, która przynosi wspaniałe efekty i daje wiele dobrego dla niepełnosprawnych dzieci. Psy uczą wrażliwości, a przed wszystkim powodują, że dzieci, które są nadpobudliwe, z echami autyzmu, przez kontakt ze zwierzętami wyciszają się, łagodnieją. Potem ten spokój wykorzystają w kontaktach między sobą.

W dogoterapii biorą udział dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami, z zespołem Downa, z cechami autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Program dnia otwartego- SOSW w Bełchatowie 21 maja 2014 r.

9.00 – 10.00 –prezentacja umiejętności uczniów,

Przedstawienie teatralne

Taniec i zabawy ruchowe

Wystawa prac plastycznych

10.00 – dogoterapia Fundacja: Ama Canem

11.00 -13.00- plener malarski, zajęcia otwarte, zwiedzanie szkoły:

Spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą, rehabilitantem-integracja sensoryczna

Zajęcia otwarte

Warsztaty: tkactwa artystycznego

Kącik szachowy

Rozstrzygnięcie konkursu „Jesteśmy EKO-najedzeni

Spotkania w szkolnej kawiarence – kawa, herbata, słodki poczęstunek/ wypieki cukiernicze uczniów/

Pląsy i zabawy ruchowe

13. 30 –Integracyjny mecz piłki nożnej/ Orlik przy SP nr 3 w Bełchatowie / – uczniowie i nauczyciele ZSP nr 3 w Bełchatowie, CKP w Bełchatowie i SOSW w Bełchatowie