Bełchatów: konferencja naukowa

Wieści Konferencja Naukowa Bełchatów

27 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbędzie się I Konferencja Naukowa „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji.

Udział w plenarnej części Konferencji jest dla wszystkich chętnych bezpłatny.
Konferencja odbędzie się W Bełchatowie w MCK, Plac Narutowicza 1, początek o godzinie 10:00.
Celem konferencji jest:
Przedstawienie badań i problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką zagrożeń i patologii społecznych.
Wymiana poglądów i wiedzy miedzy światem nauki a praktykami działającymi w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją.
Uwrażliwienie całego społeczeństwa na problemy związane z wychowaniem młodego pokolenia.
Szerzenie wiedzy wśród szerokiego kręgu odbiorców dotyczącej wkładu Pedagogiki jako dziedziny naukowej w kształtowanie rzeczywistości wychowawczej w naszym społeczeństwie.
Szczegółowa problematyka Konferencji obejmuje obszary:
1. Profilaktyka społeczna
2. Edukacja dla bezpieczeństwa
3. Resocjalizacja i system penitencjarny
4. Instytucje i systemy wsparcia społecznego
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, praktyków zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją, nauczycieli, służb mundurowych, młodzieży i wszystkich zainteresowanych problemami współczesnego wychowania, które przybierają coraz to inny wymiar i są związane z przemianami współczesnego świata. Ich różnorodność i powszechność oraz wymiar dotykający podstaw istnienia człowieka sprawia, że stają się one już nie tylko sprawą rodzin czy szkół ale całego społeczeństwa.
W Konferencji zapowiedziało swój udział wielu utytułowanych naukowców jak i pracowników zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją w codziennej pracy, łącznie ze służbami mundurowymi, które maja najczęściej do czynienia z sytuacjami, w których system wychowawczy poniósł porażkę. Ich wiedza i spostrzeżenia, które przedstawią na Konferencji będzie równie cenna jak rozważania naukowców dla osób zajmujących się wychowywaniem w domach, szkołach, ośrodkach wychowawczych.
Organizatorem konferencji jest Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.