Bełchatów: kształcą pod kątem potrzeb rynku

Wieści ZSP nr 3 w Bełchatowie

Od połowy stycznia prowadzone są zajęcia praktyczne dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 30 osób podzielonych na dwie grupy.

– Projekt ten jest unikatowy na skalę województwa łódzkiego i ma za zadanie umożliwić uczniom łatwe znalezienie dobrze płatnej pracy w przyszłości – mówi Agnieszka First, naczelnik wydziału promocji i rozwoju powiatu bełchatowskiego starostwa. -Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 3 w Bełchatowie poprzez dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dotyczy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czyli tematów, które stają się coraz bardziej popularne we współczesnym świecie.

Do tej pory uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach praktycznych:
–  związanych z biomasą – uczyli się przygotowywać kocioł na biomasę do uruchomienia; 
– z porównywania istniejącej i działającej instalacji z dokumentacją projektową;

Tematyka zajęć praktycznych OZE objęła dotychczas także zadania związane z łączeniem rur instalacyjnych (miedzianych i stalowych) w fragmenty instalacji. Każdy z uczniów miał za zadanie własnoręcznie przygotować rury do instalacji (dociąć odpowiedni fragment, oczyścić, wygładzić), następnie zlutować je z innymi elementami. Pokazane i przećwiczone zostały techniki  łączenia rur z różnych materiałów (miedzianych, stalowych, plastikowych itp.).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wynosi 499 114,40 zł, z czego dofinansowanie – 435 477,31 zł., wkład własny powiatu – 63 637,09 zł.

Na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie