Bełchatów: „Wielojęzyczne Rodziny”

Lifelong Learning Programme

16 marca 2014 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie odbędą się bezpłatne warsztaty „Wielojęzyczne Rodziny”.

„Wielojęzyczne Rodziny” to międzynarodowy projekt wspierający i promujący wychowanie dzieci w środowisku wielojęzycznym, adresowany do:
Rodzin wielojęzycznych
Rodzin pochodzenia imigracyjnego
Rodziców, nauczycieli, dzieci i innych zainteresowanych.

Współfinansowany ze środków unijnych projekt edukacyjny „Wielojęzyczne Rodziny” ma na celu wspieranie i informowanie jak i dlaczego należy rozwijać potencjał językowy dzieci dwu lub wielojęzycznych w sprzyjającej atmosferze.

Projekt dostarczy odpowiedzi na następujące pytania:
Dlaczego – powinniśmy wspierać uczenie się i ciągłe używanie rodzinnych języków przez dzieci?
Co – możemy zrobić, aby wspierać dzieci w zachowaniu języków rodziny?
Jak – prowadzić wsparcie językowe, aby dzieci kontynuowały naukę rodzimego języka i zachowały jego znajomość?
Organizatorzy zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem wsparcia i współuczestniczeniem w powstawaniu materiałów wspierających wielojęzyczność u dzieci do 10 roku życia.
16 marca 2014 o godzinie 11,30 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.
Warsztat będzie trwał godzinę, a jego celem jest zapoznanie z materiałami przygotowanymi w ramach projektu, jego ocena i ewaluacja.
Chęć uczestnictwa należy zgłaszać na adres agogacz@spoleczna.pl do 12 marca 2014. Warsztat jest bezpłatny, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa.