„Bezpieczne Ferie 2013”

Wieści logo policja

11 lutego rozpoczynają się ferie zimowe w województwie łódzkim. Policjanci ruchu drogowego wraz z inspektorami ITD będą kontrować stan techniczny autokarów oraz sprawdzać uprawnienia kierowców. Wszystko po to, aby najmłodsi mogli bezpiecznie dotrzeć na zimowiska.

ak co roku policjanci ruchu drogowego prowadzić będą akcję „Bezpieczne ferie”.
Zwrócą szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci w autokarach i w samochodach osobowych. Będą też sprawdzać stan trzeźwości kierowców i zwracać uwagę na prędkość jazdy.
Funkcjonariusze przypominają rodzicom i opiekunom, że jeśli na miejsce zbiórki podjedzie autokar, co do którego będą mieli podejrzenia, że jest niesprawny albo też zachowanie kierowcy będzie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu – należy wówczas wezwać Policję.
Podstawowe rady dotyczące wyjazdów:
* jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, przewożone nim dzieci muszą mieć je zapięte,
* przejścia w autokarze powinny pozostawać wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub w bagażniku autokaru),
* w przypadku wycieczek autokarowych najlepiej gdy jeden opiekun przypada na 15 osób,
* kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy,
* miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych, dziecko przy drzwiach siedzieć nie powinno,
* uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków,
* podczas podróży samochodem osobowym dzieci powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, podobnie jak ich rodzice, a młodsze dzieci muszą podróżować w specjalnych fotelikach.
Ferie w miejscu zamieszkania
Warto przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani. Droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża się. Tak więc przechodzenie przez ulicę w porze jesienno-zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego. Dla lepszej widoczności dziecko powinno mieć przy sobie element odblaskowy. Nauczyciele i rodzice powinni też przypomnieć dzieciom o tym, że nie wolno zjeżdżać z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg ze względu na duże ryzyko wpadnięcia pod pojazd.
KWP w Łodzi