Bezpieczny Sylwester

Zbliżający się okres sylwestrowo – noworoczny to czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu materiałów pirotechnicznych – fajerwerków, które potencjalnie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób a także mogą być przyczyną powstania pożarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.

Ustawa z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi: – art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości, – art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji… osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie – te nieodłączne elementy sylwestrowej zabawy powinny być kupowane po głębokim przemyśleniu. Jeśli materiały pirotechniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz są używane zgodnie z instrukcją – nie stanowią zagrożenia.

Na co należy zwracać uwagę przy zakupie i odpalaniu fajerwerków.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:
– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych -pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
– dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną wielu kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Pamiętajmy:
– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
– fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
– pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,
– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.
Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać ,że :
– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
– wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
– w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,
– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,
– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,
– petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,
– przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim. Jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.
Petard nigdy nie odpalajmy trzymając je w rękach.
Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozsadek i rozwagę. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.
Komenda Główna Policji