Bezpłatne szkolenia w ZUS-ie

W najbliższym czasie, ZUS organizuje bezpłatne szkolenia na temat elektronicznych zwolnień lekarskich e – ZLA, zmian w zakresie oskładkowania umowy zlecenia oraz nowego programu Interaktywny Płatnik Plus.

Od stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane
e-ZLA. W związku z tym, ZUS zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie z tego zakresu. Szkolenie odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim i w Skierniewicach. W Piotrkowie Tryb. szkolenie odbędzie się w środę, 20 stycznia 2016 roku, od godziny 09:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS, ul. Armii Krajowej 9. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 44646 85 14. Szkolenie w Skierniewicach odbędzie się w piątek, 22 stycznia 2016 roku, od godziny 10:00, Al. Niepodległości 5. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 46832 27 52.
Inspektorat ZUS w Skierniewicach oraz Piotrkowie Trybunalskim zaprasza też na szkolenie dotyczące zmian przepisów podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących umowę zlecenia lub współpracujących ze zleceniobiorcą, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. W Piotrkowie szkolenie odbędzie się w czwartek, 21 stycznia 2016 roku o godzinie 08:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Piotrkowie Tryb., ul. Armii Krajowej 9. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu: (44) 646 85 14. W Skierniewicach szkolenie odbędzie się w piątek, 22 stycznia 2016 r., o godzinie 11:30 w siedzibie Inspektoratu ZUS, Al. Niepodległości 5. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu: (46)832 27 52.
Natomiast 22 stycznia o godz. 10-tej w Rawie Mazowieckiej ZUS organizuje bezpłatne szkolenie na temat wdrożenia nowego programu Interaktywny Płatnik Plus (IPP). Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu: (46) 813 23 86 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.