Budowa piotrkowskiej oczyszczalni rozpoczęta

Ruszyła najważniejsza część największej inwestycji w historii piotrkowskiego samorządu „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, czyli modernizacja samej oczyszczalni ścieków.

16 października Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak uroczyście przekazał plac budowy wykonawcy inwestycji konsorcjum firm Hydrobudowa Gdańsk S.A i Molewski Sp. z o.o.
– Gdyby miasto nie podjęło się modernizacji oczyszczalni, mieszkańcy dotkliwe odczuliby skutki finansowe takiego zaniechania. Za dalsze przekraczanie dopuszczalnych wartości azotu i fosforu w odprowadzanych ściekach Piotrków Trybunalski musiałby płacić bardzo wysokie kary. W efekcie każdy piotrkowianin za odprowadzenie 1 m3 ścieków zapłaciłby dziesięciokrotnie więcej, bo 50-60 zł za m3. Modernizacja oczyszczalni ścieków jest zatem niezbędna ze względów ekologicznych i ekonomicznych – mówił Adam Karzewnik.

Modernizacja budynku oczyszczalni to największa a zarazem najbardziej kosztowna część projektu. Koszt inwestycji to 116 mln 576 tys. 666,66 zł. Miasto z własnego budżetu wyda tylko niewiele ponad 14,2 mln zł. Resztę pokryje unijne dofinansowanie. Konsorcjum będzie miało czas na wykonanie wszystkich prac do 31 maja 2014 roku.

Przypominamy, że piotrkowski magistrat na realizację całego projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” wyda z własnej kasy 67 mln zł. Dzięki staraniom piotrkowskiego magistratu pozostałą część, tj. blisko 160 ml zł pokryje dofinansowanie z unijnego „Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

www.piotrkow.pl