Dzień Pracownika Socjalnego

Dzisiaj odchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Ustanowienie 21 listopada jako Dnia Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia i dostrzeżenia ich roli w życiu społecznym. Sposób świętowania Dnia Pracownika Socjalnego ma już w Polsce wieloletnią tradycję. Tego dnia często odbywają się spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie, których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. Dla pracowników socjalnych jest to bardzo ważne wydarzenie w ich zawodowym życiu. Pełnienie tej roli wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji ale przede wszystkim wrażliwości i chęci niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji. Pracownicy socjalni wykonują szczególnie odpowiedzialną pracę, na co dzień stykając się z ubóstwem, bezrobociem, przemocą i bezradnością, pomagając rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Pełnią codzienną, trudną i odpowiedzialną służbę wobec społeczeństwa.