Handel ludźmi

Handel ludźmi jest realnym problemem także w Polsce. Niestety świadomość statystycznego Kowalskiego w tej kwestii jest wciąż bardzo mała. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło kolejne działania w powyższej sprawie i uruchomiło portal www.handelludzmi.eu, którego podstawowym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat problematyki handlu ludźmi.

Handel ludźmi jest rażącym łamaniem praw człowieka i obejmuje przestępczy proceder, będący współczesną formą niewolnictwa. Zjawisko to przetrwało od starożytności aż do czasów współczesnych. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji. Obecnie uległo ono znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania ukierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Prostytucja, zmuszanie do niewolniczej pracy, handel organami ludzkimi, zmuszanie do niewolniczej pracy to zaledwie kilka przykładów. Na handlu ludźmi przestępcy zarabiają dużo większe pieniądze niż na autach czy narkotykach. O tym jak poważny jest to problem świadczą policyjne statystyki. Tylko w zeszłym roku funkcjonariusze wszczęli prawie 150 spraw związanych z handlem ludźmi, zmuszaniem do prostytucji lub stręczycielstwem.
„Za pośrednictwem strony www.handelludzmi.eu osoba, która stała się ofiarą handlu ludźmi lub posiada wiedzę na temat tego rodzaju przestępstw, będzie mogła anonimowo przekazać informacje odpowiednim organom. Portal będzie także zawierał praktyczne informacje na temat możliwości uzyskania ewentualnej pomocy dla osób pokrzywdzonych” – czytamy na stronie ministerstwa.