Historia Tomaszowskich Żydów

Wieści historia tomaszowskich Żydów

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego zapraszają na sesję naukową „Historia Tomaszowskich Żydów”, która odbędzie się 4 października 2012 r. o godzinie 12.00 w Sali Obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie ul. POW 10/16.

W programie sesji przewidziani następujące referaty i odczyty:
prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak „Społeczeństwo żydowskie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów”,
mgr Sławomir Ostrowski „Żydzi w życiu gospodarczym Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym”,
prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot „Życie polityczno-społeczne żydowskiej ludności Tomaszowa Mazowieckiego w okresie międzywojennym”,
mgr Adam Sitarek „Zagłada tomaszowskich Żydów w czasie II wojny światowej”

www.tomaszow-maz.eu