Kleszczów inwestycyjnym liderem

Statuetka_ranking Wspólnoty

Gmina Kleszczów po raz kolejny została liderem w inwestycyjnym rankingu „Wspólnoty”.

8847,36 zł to kwota wydatków inwestycyjnych gminy Kleszczów w latach 2011-2013 w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Ten wynik pozwolił gminie Kleszczów zająć pierwsze miejsce w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”, ogłaszanym co roku wczesną jesienią przez samorządowe pismo „Wspólnota”. Na drugim miejscu uplasowała się gmina Ostrowice (3594,17 zł), a na trzecim – Stepnica (3180,25 zł). Obie gminy znajdują się w woj. zachodniopomorskim.
Ranking inwestycyjny „Wspólnoty” uwzględnia wyłącznie wydatki poniesione przez samorządy na budowę infrastruktury technicznej (drogi, sieci i obiekty służące gospodarce komunalnej, budownictwo mieszkaniowe). Nagrodą za zwycięstwo gminy Kleszczów w rankingu pokazującym nakłady na infrastrukturę techniczną, poniesione przez gminy wiejskie w Polsce jest kolejna (jedenasta) statuetka im. Kazimierza Wielkiego, a także dyplom. Trofea te podczas uroczystej gali odebrał sekretarz gminy Kleszczów, Kazimierz Hudzik.

JS