Kleszczów: IX Ekologiczny rajd barbórkowy

Wieści rajd w Kleszczowie

24 listopada odbędzie się kolejna,  dziewiąta edycja ekologicznego rajdu „Barbórka w Kleszczowie”.

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie we współpracy z Oddziałem Terenowym PTSM w Piotrkowie Trybunalskim to organizatorzy kolejnej, już dziewiątej edycji ekologicznego rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Udział mogą brać drużyny składające się z 6 uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów pod opieką nauczyciela. Patronat nad tą imprezą objął wójt gminy Kleszczów.

Jednodniowy rajd rozpocznie się o godz. 9 w sobotę 29 listopada w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Zakończenie jest planowane ok. godziny 15.

Tak jak w poprzednich edycjach główne cele kleszczowskiego rajdu to zainteresowanie uczestników tematyką ekologiczną i regionalną oraz pokazanie kleszczowskiego, krajobrazu, który za sprawą odkrywkowej kopalni węgla został silnie przekształcony.

Ze względu na to, że szkoła podstawowa w Kleszczowie należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie, ważnym przesłaniem rajdowej imprezy będzie – jak czytamy w regulaminie – „promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów”.

Zgłoszenia uczestników rajdu są przyjmowane w sekretariacie szkoły do 24 listopada.

Oprócz udziału w konkursach (wiedzy o gminie Kleszczów; wiedzy o PTSM; literackiego; plastycznego) uczestnicy będą mogli wziąć udział w zawodach pływackich na basenie w Kompleksie SOLPARK, a także w grze terenowej, której trasa ma liczyć ok. 15 kilometrów.

Na zdjęciu: Uczestnicy rajdu barbórkowego, zorganizowanego w Kleszczowie w 2012 roku

 

Jerzy Strachocki
Urząd Gminy w Kleszczowie