Kleszczów: konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Wieści wieniec

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, organizowanym wspólnie przez Urząd Gminy w Kleszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. kluby seniora, rady sołeckie, grupy reprezentujące parafie itp.) z terenu gminy Kleszczów.

Wieńce mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach czteroosobowych. Oficjalne zgłoszenie udziału w konkursie należy dostarczyć do 10 sierpnia do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy.

Ogłoszenie wyników tego konkursu odbędzie się podczas Gminnego Święta Plonów, które w tym roku odbędzie się 30 sierpnia w Łuszczanowicach.
JS

Na zdjęciu: Jeden z wieńców nagrodzonych w konkursie z 2013 roku.