Kleszczów: konkurs na najschludniejsze posesje

Zadbany, ciekawie urządzony ogród bez wątpienia zachęca właściciela do spędzania w nim wolnego czasu. Zadbana zieleń na przydomowych posesjach wpływa też na estetyczny wygląd całej miejscowości. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swój udział w kolejnej edycji corocznego konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów.

Urząd Gminy w Kleszczowie stara się zachęcać mieszkańców do dbania o prywatne ogrody i pomysłowego ich zagospodarowania, pomagając co roku w zakupie sadzonek krzewów i drzew, a także organizując wyjazdy na targi ogrodnicze (np. piotrkowskie „Pamiętajmy o ogrodach”, których kolejna edycja odbyła się 27 i 28 kwietnia).
Zachęty przybierają też bardziej konkretną formę. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swój udział w kolejnej edycji corocznego konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. W konkursie mogą uczestniczyć indywidualni właściciele posesji, w tym także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych w ostatnich ośmiu latach, ● posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (konieczne jest przedstawienie stosownych umów), ● złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca.

Ocenę konkursowych posesji przeprowadzi powołana przez wójta gminy komisja. Właściciele najschludniejszych posesji mogą liczyć na nagrody pieniężne. Nagroda za I miejsce w kategorii posesji siedliskowych wyniesie 3 tys. zł brutto, a w przypadku posesji w gospodarstwie rolnym – 3,5 tys. zł brutto.