Kleszczów: Święta tematem projektu edukacyjnego

Tradycji i symbolice Świąt Bożego Narodzenia poświęcony został specjalny projekt edukacyjny, przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W jego ramach społeczności ZSP zostały przedstawione przygotowane przez nauczycieli prezentacje: „Boże Narodzenie w literaturze”, „Świąteczne tradycje we wspomnieniach naszych bliskich” oraz „Symbolika Świąt Bożego Narodzenia”. W program projektu wpisany został przygotowany przez Samorząd Szkolny konkurs kolęd i pastorałek. Uczniowie przygotowali też montaż słowno-muzyczny poświęcony tradycjom i zwyczajom polskim, związanym z obchodzeniem najpiękniejszych świąt w roku. Uzupełnieniem programu poświęconego bożonarodzeniowej tradycji było dzielenie się opłatkiem przez społeczność całej szkoły oraz tzw. Wigilie klasowe, przygotowane przez uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

Dopełnieniem projektu edukacyjnego były przygotowane w szkole wystawy, poświęcone: tradycjom Świąt Bożego Narodzenia na świecie; rękodziełu artystycznemu; kartkom świątecznym (polskim, angielskim i niemieckim); a także tematyce Bożego Narodzenia w malarstwie europejskim.

W przedświątecznym tygodniu delegacja uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wraz z opiekunami wyjechała do Domu Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie, by przekazać tej placówce pomoc – efekt przeprowadzonej w szkole przedświątecznej akcji charytatywnej. Oprócz darów rzeczowych zebrano w jej trakcie kwotę ponad 1450 zł, za którą kupiono artykuły potrzebne placówce, prowadzonej przez Siostry Służebniczki. Wizyta w Częstochowie miała także edukacyjny wymiar. Uczniowie mogli dowiedzieć się, w jakich warunkach żyją podopieczni Domu Małych Dzieci i w jakich okolicznościach tu trafiają.

Jerzy Strachocki
Urząd Gminy w Kleszczowie