Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy: Liderzy wśród Pracodawców

Z nimi pracownicy będą najbezpieczniejsi! Ceńmy Pracodawców, którzy bezpieczeństwo pracowników postrzegają jako korzyść, a nie straty!
Podsumowanie działań prewencyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w 2014 r. W dniu 19 listopada 2014 r. (środa) o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Dubois 114/116

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XXI edycja):

– w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:

Laureat ogólnopolski w 2014 r., który otrzyma wkrótce statuetkę „MECUM TUTISSIMUS IBIS” – „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy” i I miejsce w województwie łódzkim w 2014 r.:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Dyrektor Oddziału Marek Ciapała (Największa firma energetyczna w Polsce, której roczna produkcja energii wynosi przeciętnie około 20% produkcji krajowej.).

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.

Dyplom PIP w 2014 r. otrzymują:

PIZZERIA & RESTAURACJA RICCO Kamila Kościelniak, ul. Kredowa 37, 97-400 Bełchatów
„JAGATEX” Krzysztof Ludkiewicz, ul. Bawełniana 12E, 97-400 Bełchatów
„SKANER – POLIGRAFIA” Sp. z o.o. Krzysztof Antoszczyk Prezes Zarządu, ul. Św. Alberta Chmielowskiego 6, 97-400 Bełchatów

Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mogą sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

Dyplom PIP w 2014 r. otrzymują także:

PAWEŁ SZUSTAKIWICZ P.P.H.U. >EL – TOP< D.Rusin; P.Szustakiewicz; G.Rusin s.c. ul. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Tryb.
„GELWASZ” Sp. J. W. i L. Grzybek Wojciech Grzybek Małoszyce 57, 26-315 Poświętne Firma Pogrzebowa
„WALAS” s.c. Łukasz Walas; Dorota Walas-Bugajska ul. Prymasa Wyszyńskiego 102, 97-500 Radomsko
Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56, 97-300 Piotrków Tryb.
P.H.U. Grzegorz Wojtala ul. Narutowicza 216, 97-500 Radomsko
P.H.U. „WIT – POL” Łukasz Zgrzebnicki ul. J. Krasickiego 148, 97-500 Radomsko

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XXI edycja): – w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników: Laureat ogólnopolski w 2014r., który otrzyma wktótce statuatkę „MECUM TUTISSIMUS IBIS” – „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy” i I miejsce w województwie łódzkim w 2014r.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 Dyrektor Oddziału Marek Ciapała. (Największa firma energetyczna w Polsce, której roczna produkcja energii wynosi przeciętnie około 20% produkcji krajowej.).

– w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:

Laureat ogólnopolski w 2014 r., który otrzyma wkrótce statuetkę „MECUM TUTISSIMUS IBIS” – „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy” i I miejsce w województwie łódzkim w 2014 r.:

TARTAK I ZAKŁAD STOLARSKI Janina i Wacław Witkowscy S.J. 98-300 Wieluń, Rychłowice 21B (Jeden z najbardziej nowoczesnych i znanych zakładów drzewnych w Polsce świadczący kompleksowe usługi w zakresie projektowania, produkcji, transportu i montażu konstrukcji drewnianych.),

W dniu 19 listopada 2014 r. (środa) o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Dubois 114/116 odbędzie się podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2014 r. Podczas spotkania nastąpi uroczyste wręczenie 99 laureatom nagród i wyróżnień za udział w konkursach:

Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej.

Buduj Bezpiecznie Zdobądź Dyplom PIP

Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

PROGRAM

10.30 Rejestracja uczestników

11.00 Uroczyste powitanie

11.10 95. lecie Inspekcji Pracy – prezentacja

11.30 Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom programów prewencyjno-promocyjnych

14.00 Zakończenie uroczystości i poczęstunek

Jeśli pracodawca przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa pracy, to powinien być pochwalony; jeśli robi więcej, powinien być doceniony i nagrodzony. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. Celem konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju. Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mogą sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 2014 XXI edycja Konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

 

Laureaci I kategorii zakładów pracy do 50 zatrudnionych w województwie łódzkim:

I miejsce:

P.P.H. „KLIMEKO” Dionizów 2, 98-220 Zduńska Wola Właściciel Bogusław Klimczak

II miejsce:

PROVIT Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Szpitalna 44A Prezes Zarządu: Daniel Albert Kofel; Prokurent Beata Boronowicz – Guzek
Centrum Usług Pralniczych EKO EKSPRES Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, Polna 17b Dyrektor Marek Franiek

III miejsce:

Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o. Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Pańska 68/70 Prezes Zarządu Roman Lemański
QUICK-MIX Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Rawie Mazowieckiej 57-100 Strzelin, ul. Nyska 36 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Opoczyńska 14 Dyrektor Techniczny Grzegorz Stokłosa
SUM POLAND Sp. z o.o. 92-617 Łódź, ul. Szaniawskiego 5A Prezes Zarządu Janusz Komorowski

Dyplom za udział w konkursie:

BK BUSINESS 98-100 Łask, ul. Słowackiego 16 Właściciel Krzysztof Białkowski
„BIURPAP” J.M.G. Figińscy Sp. Jawna 91-341 Łódź, ul. Brukowa 28 Współwłaściciel Mirosław Figiński
AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA „PROMYCZEK” 93-118 Łódź, ul. Wacława 46 Właścicielka Małgorzata Ostrowska

Laureaci II kategorii zakładów pracy od 51 do 250 zatrudnionych w województwie łódzkim

I miejsce:

TARTAK I ZAKŁAD STOLARSKI S.J. 98-300 Wieluń, Rychłowice 21B, Właściciel Janina i Wacław Witkowscy

II i III miejsca nie przyznano

Wyróżnienie w konkursie:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 Prezes Zarządu Grażyna Żeromska-Tyszler
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7 Prezes Zarządu Karol Dratkiewicz

Dyplom za udział w konkursie:

„WOBET-HYDRET” Sp. J. Cichecki 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25A Właściciel Ryszard Cichecki
Sapa Components Sp. z o.o. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 64/66 Prezes Zarządu Piotr Wieliński
Clear Edge Polska Sp. z o.o. 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kościelna 15 Dyrektor Finansowy i Personalny Katarzyna Ziółkowska.

Laureaci III kategorii zakładów pracy powyżej 250 zatrudnionych w województwie łódzkim I miejsce 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 Dyrektor Oddziału Marek Ciapała

II miejsce

AUNDE Poland Sp. z o.o. 93-192 Łódź, ul. Senatorska 70 Prokurent Bruno Marano

III miejsce

MBL POLAND Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Sulejowska 45 Prezes Zarządu Mogens Bichel Lavritsen

Corning Optical Comunications Polska Sp. z o.o. 95-010 Stryków, Smolice 1E,Dyrektor Mariusz Bielawski

Wyróżnienie w konkursie:

PILKINGTON IGP Sp. z o.o. ODDZIAŁ MAZOWSZE 96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa 4 Dyrektor Oddziału Dariusz Kowalczyk Dyplom za udział w konkursie:
Dell Products (Poland) Sp. z o.o. 92-410 Łódź, ul. Informatyczna 1 Dyrektor Generalny Marcin Porada
Hutchinson Poland Sp. z o.o. Zakład nr 1 w Łodzi 93-331 Łódź, ul. Kurczaki 130 Dyrektor Zakładu Marek Borowski.

Celem konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

I miejsce ERBUD S.A. Oddział Toruń za rozbudowę budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach.

II miejsce SKANSKA S.A. za budowę budynku biurowo-usługowego w Łodzi

III miejsce MCKB Sp. z o.o. za budowę budynku produkcyjno-magazynowego w Łodzi Nagroda Specjalna „JTI Polska” Sp. z o.o. za rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego w Gostkowie Starym.

Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mogą sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pracy audytów sprawdzających pozytywną ocenę otrzymało 61 pracodawców.

Dyplomy PIP w 2014 r. w województwie łódzkim otrzymują:

Łódź

1. ROXANA Renata Rudzińska ul. P. Bardowskiego 14, 95-200 Pabianice
2. „DEST” Dybowski-Tomczak S.J. Krzysztof Tomczak, ul. Braterska 38, 93-563 Łódź
3. „STAL-POL” Romana Grotek ul. Niesięcin 7, 95-050 Konstantynów Łódzki
4. „ORTOPRO” S.C. Piotr Drużek, Dariusz Głogowski, Maciej Rękawiecki ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź
5. „BARBARA STUDIO” Barbara Szewczyk ul. Piotrkowska 276, 93-334 Łódź
6. „JOKOTRONIK” Krzysztof Surkont ul. Szarych Szeregów 2a, 95-200 Pabianice
7. ZAKŁAD ZIELENI S.C. J.K.L. Wojtczak; Józefa Wojtczak; Grzegorz Konat; Katarzyna Wojtczak-Konat ul. Zapolskiej 57/41, 93-256 Łódź
8. „FLORIAN” Zakład Usług Kominiarskich Ryszard Małocha ul. Dąbrowskiego 19, 95-100 Zgierz
9. „TOM-GRAF” Paweł Tomczak ul. Zgierska 47B, 95-050 Konstantynów Łódzki
10. AKWEDUKT Marek Pawlak ul. Syrokomli 5, 94-308 Łódź
11. EMS Elektro Metall Spezialprodukte Polska Sp. z o.o. Paweł Lis Cedrowice 35, 95-035 Ozorków
12. RAFPOL Rafał Szymacha ul. Łozowa 10, 91-496 Łódź
13. „AGEMAR” Sp. z o.o. Wiesław Nawlicki Prezes Zarządu; Tomasz Wszelaki V-ce Prezes ul. Sienkiewicz 10, 95-100 Zgierz
14. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Jacek Krawczyk ul. Adwentowicza 19 m 55, 92-534 Łódź
15. MASTERLIGHT Marcin Olejnik ul. Lubelska 2/4/6 lok. IV, 93-129 Łódź
16. BPM Piotr Bartczak; Mariusz Ciesielski; Longin Pobiega ul. Spiska 14, 91-612 Łódź
17. P.P.H. „DORJANEX” Janusz Mosiński Guzew 38, 95-030 Rzgów
18. „ARO” Arkadiusz Roman ul. Skarpowa 51, 94-253 Łódź
19. „MEGA-HURT” Jacek Baranowski ul. Kaczeńcowa 10 91-214, Łódź Oddział Skierniewice
20. SOL-TRANS Sebastian Wróbel Gągolin Południowy 42 99-414, Gągolin Południowy
21. P.P.H. „MITCHELL” Czesław Judziński ul. Gałeckiego 2B, 96-100 Skierniewice
22. „TOM-DAR” Marcin Snopek ul. Targowa 1, 99-420 Łyszkowice
23. Salon Rowerowy TEAM Marcin Reszka Zamkowa Wola 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
24. P.P.H.U. „AGROMASZ” Lech Poniatowski Pamiętna 15B, 96-100 Skierniewice
25. P.H.U. „MIRTOM” Tomasz Mirkowski ul. Jana Pawła II 18, 96-230 Biała Rawska
26. P.H.U. Roman Gajek Bąków Górny 33, 99-440 Bąków Górny
27. „ANDI-KUBA” Sp. z o.o. Józef Kuba Prezes Zarządu ul. Katowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka
28. Z.P.H.U. „JAKMAR” Sp. J. Jacek Brzozowski ul. Nadbzurzańska 41, 99-400 Łowicz
29. Sprzedaż Opału i Materiałów Przemysłowych Marian Bień ul. Kolejowa 10, 96-200 Rawa Mazowiecka Oddział Piotrków
30. PAWEŁ SZUSTAKIWICZ P.P.H.U. >EL – TOP< D.Rusin; P.Szustakiewicz;, G.Rusin s.c., ul. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Trybunalski
31. PIZZERIA & RESTAURACJA RICCO Kamila Kościelniak, ul. Kredowa 37, 97-400 Bełchatów
32. „GELWASZ” Sp. J. W. i L. Grzybek Wojciech Grzybek, Małoszyce 57, 26-315 Poświętne
33. Firma Pogrzebowa „WALAS” s.c. Łukasz Walas; Dorota Walas-Bugajska, ul. Prymasa Wyszyńskiego 102, 97-500 Radomsko
34. Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski, ul. Szkolna 56, 97-300 Piotrków Tryb.
35. P.H.U. Grzegorz Wojtala, ul. Narutowicza 216, 97-500 Radomsko
36. „JAGATEX” Krzysztof Ludkiewicz, ul. Bawełniana 12E, 97-400 Bełchatów
37. „SKANER – POLIGRAFIA” Sp. z o.o. Krzysztof Antoszczyk Prezes Zarządu, ul. Św. Alberta Chmielowskiego 6, 97-400 Bełchatów
38. P.H.U. „WIT – POL” Łukasz Zgrzebnicki, ul. J. Krasickiego 148, 97-500 Radomsko, Oddział Sieradz
39. METAL – HYDRAULIKA Radosław Sławiński, ul. Łaska 78, 98-220 Zduńska Wola
40. P.P.H.U. „STEHCEMP” S.C. Florian, Janina, Grzegorz Stefanek, ul. Piłsudskiego 41A, 98-355 Działoszyn
41. F.H.U. „T.Liedmann” Tomasz Liedmann, ul. Słoneczna 6, 98-355 Działoszyn
42. Zakład Cukierniczy Małgorzata Trojanowska, ul. 20 Stycznia 17, 98-290 Warta
43. „ROOS” S.C. Tomasz Rabęda; Grzegorz Owczarek, ul. Jana Pawła II 99, 98-200 Sieradz
44. P.U.H. „KRAB” Krystyna Ciarkowska, ul. Wschodnia 1 b, 98-400 Wieruszów
45. P.P.H.U. Konrad Kozłowski, ul. Sadowa 1J, 98-200 Sieradz
46. P.P.H.U. „DĘBEX” Michał Dębski, Teklinów 73, 98-400 Wieruszów
47. TERMET Grupa SBS Mieczysław Pluskota, ul. Sieradzka 61, 98-220 Zduńska Wola
48. F.H.U. „MEGA-ART.” S.C. Magdalena i Kazimierz Żurawscy, Borysew 28, 99-200 Poddębice
49. Firma Termglass Adam Gęsiak, ul. Głowackiego 2, 98-300 Wieluń
50. P.H.U. „PROFIT” Monika Adamczyk, ul. Kościuszki 1, 99-200 Poddębice
51. „Auto-Part” Adam Kowalski, ul. Wyzwolenia 24, Trębaczew, 98-355 Działoszyn
52. „WIZARD” Sp. z o.o. Jacek Paś Prezes Zarządu, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz
53. Zakład Usług Komunalnych S.C. Barbara i Jarosław Pabich, ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola
54. GBE Sp. z o.o. Adam Balcerzak Prezes Zarządu, ul. Zagłoby 12, 98-200 Sieradz
55. F.H.U. „DAWEX” Dariusz Szymański, ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz
56. Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego „MEDYK ERKA” s.c. Radosław Herc;, Dariusz Sawicki, ul. Partyzantów 16a, 98-200 Sieradz
57. Zakład Piekarniczy Marek Boruń, Opojowice 6c, 98-310 Czarnożyły
58. Maszyny Budowlane Iwona Cłapa, Pieczyska 135, 98-400 Wieruszów, Oddział Kutno
59. „INST – BUD” Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny Józef Ziętarski, ul. Rzemieślnicza 5, 99-300 Kutno
60. NZOZ MAMED Marzena Witkowska, ul. Szkolna 10. 99-140 Świnice Warckie
61. PIEKARNIA „WITONIA” Jacek Jędrzejczak, ul. Szkolna 11, 99-335 Witonia.

Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Nagrody w Konkursie „Na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” 2014 w województwie łódzkim:

1. Zygmunt Ziemer ZSIP Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o., 90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6
Nagroda za wieloletnie szczególne osiągnięcia w działalności społecznego inspektora pracy

2. Bogumiła Ścibiorek ZSIP Indesit Company Polska Sp. z o.o., 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 216.
Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności społecznego inspektora pracy

3. Andrzej Strzelecki USIP Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116.
Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności społecznego inspektora pracy

4. Ryszard Gurdka ZSIP Ariadna S.A. Fabryka Nici, 92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6.
Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności społecznego inspektora pracy

5. Andrzej Mieciński ZSIP DALKIA ŁÓDŹ S.A., 92-975 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5.
Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności społecznego inspektora pracy

6. Henryk Wiśniewski ZSIP PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów, 97-400 Bełchatów 5, Rogowiec ul. Energetyczna 7.
Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności społecznego inspektora pracy

Wyróżnienie w konkursie „Na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” 2014 r. w województwie łódzkim:
7. Mirosław Dukat ZSIP Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, Rzgowska 281/289
8. Janusz Sobczyk ZSIP Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa”, 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112
9. Andrzej Kowalski ZSIP „Remondis” Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6.
10. Tomasz Błażejewski ZSIP Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego 70
11. Longin Górny ZSIP Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Kolejowa 63
12. Agnieszka Dziekańska ZSIP PTS „Betrans” sp. z o.o., 97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 73 Oddział Rogowiec ul. Instalacyjna 20
13. Paweł Warzyński ZSIP Ramb Sp. z o.o., Piaski 2 97-400 Bełchatów

 

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny
Rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w
Łodzi