Łódzkie: Zmowy przetargowe

Ponad ćwierć miliona złotych łącznych kar za zmowę przetargową. Sześciu przedsiębiorców w niedozwolony sposób wpływało na wyniki zamówień publicznych na utrzymanie zieleni przydrożnej i czystości pasów drogowych zarządzanych przez GDDKiA w woj. łódzkim.
Zgodnie z prawem zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargów warunków składanych ofert. Przedsiębiorcy mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań. Jak wynika z doświadczenia UOKiK, najczęstszą formą zmowy przetargowej jest złożenie tzw. oferty zabezpieczającej. Przedsiębiorcy umawiają się, że przedstawią dwie różne oferty, a jeśli okaże się, że są one dwiema najkorzystniejszymi – zwycięzca przetargu rezygnuje z podpisania umowy lub umyślnie nie składa wymaganych dokumentów.
UOKiK wydał pięć decyzji dotyczących zmów przetargowych zawieranych przez przedsiębiorców z Drużbic i Kutna (woj. łódzkie). Przedsiębiorcy brali udział w zamówieniach publicznych na usługi w zakresie utrzymania czystości pasa drogowego oraz utrzymania zieleni przydrożnej na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pięć przetargów, które przeanalizował UOKiK ogłoszono od kwietnia do sierpnia 2012 r. Przed przystąpieniem do każdego z nich, przedsiębiorcy uzgadniali warunki składanych ofert i zasady postępowania ułatwiające wykluczenie z przetargu jednego z członków rodziny i umożliwienie zwycięstwa innemu. Działania te polegały na składaniu najkorzystniejszej cenowo lecz niekompletnej oferty przez jednego z przedsiębiorców. Kiedy nie była ona uzupełniana o wymagane przez oferenta dokumenty, przetarg wygrywał drugi z nich, oferując wyższą cenę na wykonanie usługi.

MAT na podstawie informacji z UOKiK