Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Wieści obóz koncentracyjny Oświęcim

27 stycznia br. obchodzimy 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ten dzień został również ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Holokaust czyli ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę, było jednym z najtragiczniejszych okrucieństw, jakie wydarzyło się w historii. Pomimo, że od tamtego czasu upłynęło już 70 lat, w wielu miejscach na świecie nadal popełniane są zbrodnie ludobójstwa. Oznacza to, że ludzkość nie wyciągnęła należytych wniosków z tragicznych doświadczeń II wojny światowej. Pamiętajmy, że to ludzie ludziom zgotowali ten los. Miliony ludzkich, niewinnych istnień poniosły straszliwą śmierć w wyniku działania innych ludzi.

Ta barbarzyńska zbrodnia miała również miejsce w Polsce. W 1940 roku w Oświęcimiu niemieccy naziści utworzyli w celu więzienia Polaków obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Od 1942 roku obóz ten był także największym ośrodkiem zagłady ludności żydowskiej. W Auschwitz zamordowano ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, jak również Polaków, Romów i osób innych narodowości.

Od sierpnia 1944 r. do połowy stycznia 1945 r. ewakuowano z KL Auschwitz około 65 000 więźniów i więźniarek. Wywieziono ich i zatrudniono w głębi III Rzeszy w zakładach przemysłowych. W drugiej połowie 1944 r. władze SS przystąpiły także do zacierania śladów i niszczenia dowodów zbrodni popełnionych w Auschwitz. W połowie stycznia 1945 roku Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację obozu. Od 17 do 21 stycznia 1945 roku wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 000 więźniów. Nadzieja na odzyskanie wolności, jaką żyli pozostawieni przez SS w obozie więźniowie, stała się rzeczywistością 27 stycznia 1945 r. Wówczas wkroczyli do Oświęcimia żołnierze Armii Czerwonej, wyzwalając tym samym około 7000 więźniów.

Obóz w Oświęcimiu jest symbolem zagłady europejskich Żydów oraz barbarzyńskiego ludobójstwa Polaków, Romów, jeńców rosyjskich i wielu innych grup ofiar. Zaś dzień 27 stycznia, czyli dzień wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten ma być dla nas wszystkich przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami. Mówi się, że dusza nie może być zabita, spalona czy zastrzelona. Oznacza to, że sześć milionów tych dusz musi zatem gdzieś być, a śmierć nie przerwała ich istnienia. Pamięć o ofiarach tych zbrodni powinna być kultywowana, bo to właśnie pamięć jest nieśmiertelna.

JP na podst. Światowej Mapy Pamięci