Nowe place zabaw

W gminie Kamieńsk (powiat radomszczański) zakończono budowę trzech placów zabaw.

Nowe place zabaw zbudowano w Kamieńsku przy ul. Jagiellońskiej, w Gorzędowie przy ul. Adamowskiego oraz w Ochocicach przy budynku świetlicy wiejskiej. Na wykonanie tych inwestycji Gmina Kamieńsk pozyskała dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie ponad 200 000 zł.

www.kamiensk.com.pl