„Opowieść o życiu i twórczości Edmunda Osterloffa”

28 lipca, w Radomsku, odbędzie się spotkanie z prawnuczką Edmunda Osterloffa.

Edmund Osterloff (1863-1938) to wybitna postać w historii polskiej fotografii. Należy on do najwybitniejszych synów ziemi radomszczańskiej. Jego prace porównywano do malarskich dzieł Milleta czy Chełmońskiego. Wzorował się na malarstwie pejzażowym, adoptując technikę bromoleju. Technika ta ułatwiała mu przekazywanie poprzez obraz fotograficzny wartości duchowych i uniwersalnych. Autor ograniczał świadomie efekty charakterystyczne dla fotografii takie jak momentalność i konkretność faktów. „Opowieść o życiu i twórczości Edmunda Osterloffa” przedstawi Pani prof. Barbra Osterloff, prawnuczka mistrza. Spotkanie i odczyt odbędzie się w niedzielę 28 lipca o godz. 16.00 w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
www.radomsko.pl