Parkomaty w Opocznie

Po pozytywnych opiniach Komisji Rady Miejskiej w Opocznie, od 2 stycznia 2013r. pięć parkomatów zastąpi trzech inkasentów w strefach płatnego parkowania w Opocznie.

Dwa parkomaty zostaną zamontowane w strefie ul. Kopernika, trzy na pl. Kościuszki. Powodem takiej decyzji są trudne warunki pracy inkasentów w okresie jesienno-zimowym i związane z tym zwolnienia lekarskie.
Jeden inkasent /kontroler/ pozostanie zatrudniony przy obsłudze opoczyńskich stref płatnego parkowania. Sprawdzał będzie przy pomocy Straży Miejskiej, czy parkujący korzystają z parkomatów. Jeżeli nie zauważą za szybą samochodu , zakupionego w parkomacie biletu, będą mieli prawo wypisać nakaz uiszczenia karnej opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.
Kontrolerzy będą sprawdzać stan techniczny parkomatów w celu szybkiego wychwycenia ich ewentualnych usterek. Cena za parkowanie i czas obowiązywania stref pozostanie bez zmian.
Stawki za parkowanie:
– 30 min. – 1 zł.,
– 1 h – 2 zł.,
– każda następna godzina – 2 zł.
Czas pobierania opłat:
– ul. Mikołaja Kopernika – od poniedziałku do piatku 800 – 1600, sobota 800 – 1300,
– Plac Kościuszki – od poniedziałku do piątku 800 – 1600

UM w Opocznie