Piotrków bez stawek za śmieci

Kwestia opłat jakie piotrkowianie będą uiszczać za wywóz śmieci po wejściu w życie nowelizacji ustawy o odpadach komunalnych była jednym z zasadniczych tematów Sesji Rady Miasta, która odbyła się 19.12.br.

Po żywiołowej dyskusji żaden z rajców nie zagłosował „za” uchwałą dotyczącą wyboru zasady ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki, określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania takiej opłaty. Siedmiu radnych było „przeciw”, jedenastu „wstrzymało się”. W związku z upadkiem projektu o stawkach w obrad zostały wycofane dwie pozostałe uchwały dotyczące „nowej ustawy śmieciowej”.

Dalsze działania rajców będą uzależnione od nowelizacji „ustawy śmieciowej”, którą w ostatnich dniach zapowiedzieli parlamentarzyści. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma wejść w życie 1 lipca 2013 roku.

UM Piotrkowa Tryb.