Piotrków: Nowe stawki dodatku enrgetycznego

Stawki dodatku energetycznego podane przez Ministerstwo Gospodarki uległy zmianie.

28 kwietnia 2014 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie stawek dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2015 do 30.04.2016.
Stawki dodatku energetycznego podane przez Ministerstwo Gospodarki uległy zmianie i kształtują się następująco :
gosp. domowe 1 osobowe 11,09 zł na 1 m-c
gosp. domowe 2 – 4 osobowe 15,40 zł na 1 m-c
gosp. domowe 5 i więcej osobowe 18,48 zł na 1 m-c

Wnioskodawcą o dodatek energetyczny może być osoba spełniająca łącznie poniższe przesłanki :
1. musi mieć przyznany dodatek mieszkaniowy;
2. jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym ;
3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii ;

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek, do którego wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć aktualną, kompleksową umowę z zakładem energetycznym (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z zakładem energetycznym oraz ostatni rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy zakładu energetycznego).

Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Dodatków Mieszkaniowych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 16a w godzinach 7.30 – 15.30 (we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00) .

Więcej informacji w sprawie dodatku energetycznego można uzyskać w siedzibie zespołu w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 16a, a także pod numerami telefonów : 44 732 37 25 lub 44 647 24 11. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.mopr.piotrkow.pl w zakładce : dokumenty do pobrania – dodatek energetyczny.