Piotrków: „Trakt II” otrzyma dofinansowanie

Wieści Trakt II

„Trakt Wielu Kultur II” – projekt zakładający rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego, otrzyma ponad 17 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Uroczystość, podczas której została podpisana umowa dofinansowania projektu, odbyła się  na Zamku Królewskim w Piotrkowie.

Umowę podpisali Krzysztof Chojniak, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego oraz Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.
– „Trakt Wielu Kultur II” jest kontynuacją projektu „Trakt Wielu Kultur I”. Projekty rewitalizacyjne mają to do siebie, że w pierwszym momencie widać warstwę architektoniczną, widać poprawę wizerunku zabytków, obiektów dziedzictwa historycznego, placów i ulic. Od początku jednak wiedzieliśmy, że wydanie pieniędzy tylko na remont zabytków nie ma nic wspólnego z procesem rewitalizacji historycznego obszaru miasta. Dlatego już na początku zapadła decyzja o powołaniu zespołu, który będzie na równi z częścią inwestycyjną realizował część gospodarczą i społeczną. Oznacza to, że chcieliśmy ożywić teren, na którym aktywność gospodarcza była bardzo niska, a nawet zerowa – wyjaśniła Jolanta Kopeć, kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. – Przystępując do tego projektu czuliśmy, że aby uzyskać jak największy efekt, musimy skoncentrować wszystkie projekty miejskie na obszarze rewitalizacji miasta, dlatego wiele środków własnych miasto wyłożyło na remonty kamienic czy obiektów sakralnych. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Okazało się, że zaangażowanie środków miasta i środków UE, pociągnęło za sobą ogromną aktywność innych inwestorów. Powstały m.in. centra handlowe, restauracje, hotele. Okazało się, że w ślad za inwestycjami gospodarczymi, również ożywiło się życie kulturalne na obszarze realizowania projektu – podsumowała
Jolanta Kopeć.
Przypomnijmy, że celem projektu „Trakt Wielu Kultur” jest ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru miasta, poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach pierwszego etapu „Traktu” zrealizowano m.in. następujące inwestycje: remonty elewacji wieży ciśnień oraz byłej synagogi, gdzie obecnie mieści się Miejska Biblioteka Publiczna, przebudowy uliczek Starego Miasta: Zamkowej, Pijarskiej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście, Łaziennej-Mokrej oraz placu Czarnieckiego, a także modernizacja ulic Słowackiego i Dąbrowskiego. W ramach II etapu projektu planowane są z kolei następujące prace: przebudowa ul. POW, Farnej, Rycerskiej, Rwańskiej i Starowarszawskiej, remont konserwatorsko-budowlany budynku ODA, I LO oraz Zamku Królewskiego. Wartość II etapu projektu to ponad 23 mln zł, z czego miasto dostanie dofinansowanie z UE w wysokości ponad 17 mln zł.
– Dzięki tej gigantycznej pracy udało nam się zwiększyć potencjał gospodarczy i turystyczny Piotrkowa Trybunalskiego – mówił Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.
– Realizacja tych inwestycji przyniosła także wymierne efekty w postaci nowych miejsc pracy, zwiększenia dochodów mieszkańców oraz obserwowany od kilku lat wzrost liczby turystów przyjeżdżających do Piotrkowa Trybunalskiego a także regularny rozwój bazy turystycznej.
Dziś sięgamy po kolejną pulę pieniędzy, którą wykorzystamy perfekcyjnie i możliwie jak najlepiej, aby służyły one mieszkańcom Piotrkowa i tym, którzy do naszego miasta przybywają. Jestem przekonany, że Piotrków Trybunalski stanie się perłą turystyczną naszego regionu – zapewniał Krzysztof Chojniak.
– Ta podpisana dzisiejsza umowa dot. „Traktu Wielu Kultur II” oraz realizowany w Piotrkowie I etap projektu rewitalizacji będzie wzorcowym projektem, który w skali dużego miasta z historycznymi tradycjami będzie mógł zwiększać pulę środków adresowanych  na rewitalizację w kolejnym okresie programowania. Gdybyśmy nie wykorzystali tej ogromnej szansy jaką dają unijne pieniądze i nie zrewitalizowali w Piotrkowie tych wszystkich zabytkowych ulic i obiektów, to kolejne pokolenia by nam tego nie wybaczyły – podkreślił Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.
Podpisaniu umowy towarzyszył festyn rodzinny w Rynku Trybunalskim oraz wystawa fotografii obrazująca obiekty wyremontowane podczas pierwszego etapu inwestycji.
JP