Piotrków Tryb.: Ostatnia szansa na pieniądze

Piotrkowianie mają ostatnią możliwość, aby wziąć pieniądze na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Warto skorzystać z dofinansowania, ponieważ mieszkańcy przyłącze i tak będą musieli wybudować.

To ostatnia chwila, aby otrzymać pieniądze od miasta na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wnioski można składać do 20 marca w Urzędzie Miasta. Warto skorzystać z dofinansowania, bo i tak mieszkańcy, którzy mają taką możliwość, będą musieli podłączyć się do miejskiej sieci.
– Piotrkowianie, którzy odprowadzają ścieki do szamb, a wzdłuż posesji biegnie nitka kanalizacji, muszą podłączyć się do sieci – zaznacza wiceprezydent Adam Karzewnik i dodaje, że taki obowiązek mają również posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków, które nie spełniają określonych prawem norm. Obliguje do tego ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
– Artykuł 5 tej ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządek poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Niewypełnienie tego obowiązku musi według kodeksu postępowania administracyjnego skutkować wydaniem decyzji administracyjnej, której niewykonanie wymusza konieczność nałożenia grzywny – przytacza przepisy wiceprezydent.
Grzywna ta w sumie może sięgać do 50 tysięcy złotych dla osób fizycznych. Do takiego postępowania jak wspomniano wyżej obliguje nas obowiązujące prawo.
Przypominamy, że program zakłada sfinansowanie przez miasto w 100% dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i inwentaryzacji powykonawczej. Mieszkańcy ponoszą jedynie połowę kosztów materiału i tzw. „robocizny”, drugą część również pokrywa miasto. Wysokość wsparcia może sięgnąć nawet 3 tys. zł.
Co należy zrobić, aby skorzystać z dopłat? Zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek i złożyć przy ul. Szkolnej 28 w pokojach 26, 31 i 32. Aplikacje można składać w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7.30-15.30 natomiast we wtorki i czwartki w godz. 7.30-17.00. W tych miejscach można także uzyskać szczegółowe informacje na temat dofinansowania.