Piotrków Tryb.: Podłącz się i oszczędzaj

Oszczędności, wygoda, ekologia – w tych trzech słowach zawierają się najważniejsze korzyści, jakie niesie za sobą podłączenie się do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Dzięki uruchomionemu programowi dofinansowania budowy przyłączy, podłączenie się do „sanitarki” jest jeszcze bardziej opłacalne. Program dopłat zakłada, że mieszkańcy poniosą tylko 50% kosztów budowy przyłącza, tj. materiału i robocizny. Resztę, czyli drugą połowę kosztów budowy oraz koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i inwentaryzacji powykonawczej weźmie na siebie miasto. Wysokość takiego dofinansowania sięgnąć może nawet 3 tys. zł.
Z dotacji może skorzystać każdy piotrkowianin. A co należy zrobić?
1. Do 31 sierpnia należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta.
2. Podpisać umowę na wypłatę dotacji.
3. Wpłacić wkład własny.
4. Do końca roku podpisać umowę ze spółką Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja na odbiór ścieków.
Szczegółowe informacje na temat podłączenia się do miejskiej kanalizacji można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt pod numerami telefonów: 44 732 76 95 lub 44 732 18 09 lub w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.