Piotrków: Wybiorą „Zasłużonego”

Już po raz szósty kapituła konkursowa wybierać będzie „Zasłużonego dla Powiatu Piotrkowskiego”. Wyróżnienie może być przyznane osobom, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Piotrkowskiego, albo też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński przyjmuje zgłoszenia kandydatów do honorowego tytułu „Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego” do 2 września 2013 roku. Laureata poznamy w czasie najbliższych Dożynek Powiatowych, które odbędą się 15 września 2013 r w Moszczenicy. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu posiadają: mieszkańcy powiatu piotrkowskiego z pisemnym poparciem co najmniej 100 osób zamieszkałych w powiecie, organizacje społeczne, wyznaniowe, zawodowe i gospodarcze działające na terenie powiatu, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność w dziedzinie społecznej, kulturalnej, zawodowej, gospodarczej lub sportowej. Wyróżnienie może być przyznane osobom, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu piotrkowskiego, lub też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Decyzję o tym komu nadany zostanie tytuł „Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego” podejmie Kapituła. W gronie dotychczasowych laureatów tytułu są: Stanisław Cubała, Zygmunt Kocimowski, Lucjan Czesław Kobędza, Krystyna Wieczorek, Śp. Ks. Marian Wiewiórowski, ks. kan. Grzegorz Gogol, Leon Fortak, Bogdan Kazub i Jan Sachrajda.

Źródło: Starostwo w Piotrkowie Tryb.