Policyjna Akcja „BUS”

Wieści akcja BUS

18 września od godziny 6.00 policjanci z piotrkowskiej „drogówki” prowadzili działania prewencyjno- kontrolne pod nazwą „BUS”. Kontrole miały charakter wyrywkowy i zakończyły się o godzinie 22.00.

Celem wczorajszych działań było sprawdzenie busów przewożących ludzi i zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym. Wczorajsza akcja potwierdziła, że pojazdy w większości przypadków są odpowiednio wyposażone i przygotowane do tego rodzaju działalności. Policjanci zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów i nieprawidłowości związane z przewożeniem osób. Dzięki policyjnym akcjom poprawił się stan techniczny busów. Są one coraz nowocześniejsze, wygodniejsze a co za tym idzie bezpieczniejsze.

Mundurowi skontrolowali łącznie 60 pojazdów w tym 23 busy, nałożyli 34 mandaty za przekroczenie prędkości i spowodowanie drobnych kolizji. Funkcjonariusze zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny.

Ewa Drożdż

http://www.piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl

Foto: Materiały Policyjne