Praca sezonowa na wyjeździe

Przed nami okres wzmożonych wyjazdów zagranicznych do pracy sezonowej. Podjęcie tam pracy, pomimo jej atrakcyjności, wiąże się często z wieloma czynnikami ryzyka.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało specjalny poradnik dla wyjeżdżających z kraju, którzy korzystają z usług publicznego lub niepublicznego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.
Z usług niepublicznych agencji zatrudnienia w zakresie podejmowania pracy za granicą zgodnie z danymi MPiPS korzysta rocznie ok. 100 tysięcy osób. Jednak istnieją także nielegalni pośrednicy pracy. Wykorzystują oni naiwność przeważnie młodych, niedoświadczonych ludzi, pobierając za załatwienie dobrze płatnej pracy, wysokie honoraria. Często jest to tylko fikcją.
Dlatego, żeby uniknąć takich sytuacji, należy w pierwszej kolejności zapoznać się szczegółowo z poradnikiem „Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?”. Każdy zainteresowany może zapoznać się z regulacjami prawnymi i zasadami obowiązującymi przy ubieganiu się o pracę za granicą. W poradniku zawarte są również bezpieczne sposoby poszukiwania zatrudnienia.

Do najważniejszych zadań poszukującego pracę należy:
uważne zapoznawanie się z ogłoszeniami,
sprawdzanie warunków zatrudnienia,
szczegółowe zapoznanie się z umową,
sprawdzenie firmy pośredniczącej w znalezieniu pracy oraz samego pracodawcy.

Poza tym poradnik zawiera między innymi:
wykaz agencji zatrudnienia działających legalnie,
za co agencje zatrudnienia mogą, a za co nie mogą pobierać opłaty z tytułu świadczonego pośrednictwa pracy,
co zrobić, gdy okaże się, że warunki pracy czy płacy nie odpowiadają zapisanym w umowie kierującej do pracy za granicą, zawieranej z agencją zatrudnienia lub umowie o pracę zawieranej z pracodawcą,
kogo informować w przypadku nielegalnej działalności agencji zatrudnienia,
jak zabezpieczyć się przed nielegalnymi pośrednikami pracy,
jak postępować w trakcie pobytu za granicą w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności,
co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Poradnik „Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?” jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

MAT
Na podst. MPiPS