Prace po pożarze

pożar szkoły w Gorzkowicach

Po wtorkowym pożarze szkoły w Gorzkowicach (powiat piotrkowski) trwa akcja przywracania budynku do stanu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie.

Cały czas trwają prace przywracania budynku szkoły do stanu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie. Rozpoczęły się między innymi prace przy demontażu uszkodzonego podczas pożaru dachu. Do tej pory udało się już przywrócić dostawę energii elektrycznej. Wczoraj obiekt został skontrolowany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Zakładu Gazowniczego w Łodzi. Kluczowym dla użytkowania budynku będzie jednak decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowanego, która uzależniona jest od zakończenia akcji uprzątania pogorzeliska.

www.gorzkowice.pl