Ratownictwo Wodne Solpark Kleszczów

Z inicjatywy grupy pracowników w Solpark Kleszczów, zostało powołane 8.04.2016 r. stowarzyszenie „Ratownictwo Wodne Solpark Kleszczów”.

Pomysł powstania tego przedsięwzięcia rósł wraz z doświadczeniem, które załoga zdobywała wykonując swoje obowiązki pracownicze jako Ratownicy Wodni w Solpark Kleszczów. Wypracowane standardy w zakresie ratownictwa wodnego zostały zauważone, pozytywnie komentowane wśród klientów spółki i operatorów basenów w naszym kraju. Chęć wykorzystania potencjału kompetencji i profesjonalizmu, którymi służby ratownicze się charakteryzują, przyczyni się do zwiększenia świadomości w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Grupa zaangażowanych osób i ratowników wodnych – w przychylnej atmosferze, jakie stwarza spółka Solpark Kleszczów – chce wykonywać szereg usług oraz realizować wspólne cele. Do celów statutowych jakie Stowarzyszenie uznaje za główne i najważniejsze należą:
1. Prowadzenie działań ratowniczych na obszarze wodnym, poprzez organizację i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym.
2. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie wypadkom na obszarach wodnych.
3. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie powszechnych zagrożeń, klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych i innych zdarzeń.
4. Organizacja zajęć edukacyjnych, spotkań, prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5.Ochrona i promocja zdrowia oraz bezpieczeństwa.
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie sportu i aktywnego wypoczynku.
8. Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej.
9. Współpraca z jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.

Artur Kokosiński