SAN zacieśnia współpracę ze szkołą w Koluszkach

Wieści SAN_porozumienie Koluszki

Wydział Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

Porozumienie ma na celu utrzymanie wysokiej jakości kształcenia. Jest to deklaracja zapewnienia efektywności procesu nauczania, udzielenia szkole wsparcia w odpowiednim przygotowaniu uczniów do osiągania sukcesów akademickich, między innymi poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz poszerzenie zakresu wiedzy w kontakcie z pracownikami naukowymi SAN. Ponadto SAN oferuje zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla uczniów szkoły. Uczelnia obejmie patronat nad klasami licealnymi prowadzonymi w szkole. W zamian ZSP nr 2 umożliwi studentom SAN Wydziału w Bełchatowie odbywanie praktyk pedagogicznych pod kierunkiem nauczycieli szkoły.
Przypomnijmy, że ZSP nr 2 w Koluszkach prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 do: II Liceum Ogólnokształcącego (klasa policyjno-prawna; klasa psychologiczno-socjalna; klasa ratownictwa-medycznego) oraz do Technikum nr 2 (technik logistyk; technik mechatronik; technik teleinformatyk)
Porozumienie zostało zawarte 10 czerwca br. pomiędzy mgr Mirosławem Olszewskim –
Dyrektorem Społecznej Akademii Nauk Wydział w Bełchatowie, a Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – mgr inż. Waldemarem Puczyńskim.