Ścieżka edukacyjna dla niepełnosprawnych

8 maja o godzinie 13.00 w szkółce leśnej Borowiny koło Kluk nastąpi otwarcie ścieżki przyrodniczej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących. Inauguracja ścieżki połączona zostanie z kampanią „500 milionów drzew” oraz transportem do szkółki w Borowinach pozostałości spalonego w zeszłym roku 900-letniego Dębu Cygańskiego.

Harmonogram:

godzina 12.00 – powitanie gości, referat na temat edukacji ekologicznej w Lasach Państwowych

godzina 12.30 – referat na temat ochrona przyrody w Lasach Państwowych na przykładzie Nadleśnictwa Bełchatów

godzina 13.00 – otwarcie i zwiedzanie ścieżki edukacyjnej

godzina 13.30 – sadzenie drzew

godzina 14.00 – umieszczenie w szkółce Dębu Cygańskiego

W ramach budowy ścieżki edukacyjnej wykonano:

1) utwardzenie terenu przebiegu ścieżki wraz z terenem poszczególnych stanowisk
2) wykonanie na ścieżce 11 stanowisk składających się z tablic informacyjno-edukacyjnych, tablic interaktywnych dotykowo-dźwiękowych, makiet, symboli, urządzeń z danej dziedziny wiedzy, elementów pokazowych i dotykowych, przestrzennych gier edukacyjnych;
3) wykonanie „Witalnika” – instalacji witającej, planu ścieżki oraz instalacji opisującej poszczególne stanowiska (nazwy, tematykę);
4) wykonanie zieleni towarzyszącej: wysiew trawy, nasadzenia drzew – ok. 500 szt.;
5) przygotowanie i dostawa przewodnika po ścieżce – 100 szt.;
6) dostawę odtwarzaczy mp3 wraz z nagraniem będącym „przewodnikiem po ścieżce”
7) przygotowanie i dostawa artykułów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem

Kwota dotacji stanowi 60 procent wartości zadania. Pozostałe koszty realizacji zadania zostały pokryte ze środków własnych Nadleśnictwa Bełchatów. 40 tysięcy złotych na ten cel dla bełchatowskiego nadleśnictwa przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Trzy lata temu starostwo przekazało nadleśnictwu 80 tysięcy złotych na modernizację izby edukacji ekologicznej w szkółce leśnej Borowiny