Sulejów: Prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego

Oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Sulejów stanowią ciągi lamp rozmieszczone wzdłuż ulic. W najbliższym czasie planowana jest budowa nowych ciągów ze względu na intensywną rozbudowę osiedli mieszkaniowych na terenie gminy.

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców porą wieczorową należy zgłaszać brak oświetlenia celem naprawy usterek. Podając informacje o awarii należy podać dokładny adres posesji, przed którą znajduje się słup z lampą, nazwisko i imię zgłaszającego oraz opis awarii.
Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie informuje, że awarie oświetlenia ulicznego dla terenu miasta i gminy Sulejów należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15 pod numerem telefonu 44 6162-187. Naprawy będą realizowane w oparciu o instrukcje współpracy z Zakładem Energetycznym, a planowane wyjazdy konserwacyjne odbywają się we wtorki i piątki. W razie pytań i wątpliwości prosimy bezpośrednio zgłaszać problemy do Transportu i Oczyszczania Miasta. Pracę konserwacyjne Miejski Zakład Komunalny prowadzi w oparciu o zlecenie Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
Miejski Zakład Komunalny będzie organizował i koordynował „Akcje Zima 2015/2016”. W porozumieniu z Urzędem Miejskim będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta.
Telefon czynny od poniedziałku do piątku to 44 6162 187, telefony czynne całodobowo i w dni świąteczne to 797 712 507 oraz 797 712 512.
Miejski Zakład Komunalny podaje do wiadomości telefony zgłoszeniowe do przyjęć zgłoszeń w sprawie awarii wodociągowo – kanalizacyjnych. Można je zgłaszać codziennie pod numerem telefonu 446162 163 w godzinach 7 – 15 oraz całodobowo w dni świąteczne 506 070 734 oraz 513 169 385.