Otwarcie SUW „Szczekanica”

Otwarcie zmodernizowanej SUW Szczekanica

21 listopada odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej piotrkowskiej Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”. Jest to jedna z najnowocześniejszych stacji uzdatniania wody w Polsce.

– Piotrków Trybunalski ma stację uzdatniania wody na miarę XXI wieku, zarówno w zakresie wyglądu i estetyki, ale przede wszystkim urządzeń technicznych – mówił podczas otwarcia Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa.

Przecięcie wstęgi

Przecięcie wstęgi


SUW „Szczekanica” zasila w wodę ponad 60% mieszkańców. W ramach zakończonej inwestycji wykonane zostały nowe odwierty czterech studni głębinowych. Przeprowadzono remont zbiorników wody czystej, kanału i osadnika wód popłucznych oraz wybudowano nowoczesną napowietrzalnię z komorą reakcji. Generalny remont objął także budynek główny stacji wraz z termomodernizacją. Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2011 r. i wykonywana była przez konsorcjum firm: THU HYDRO-MRKO z Jarocina oraz KWG S.A. ze Szczecina. Koszt wyniósł blisko 12,5 mln zł, z czego ok. 75% pochodzi z środków UE.
Prezentacja

Prezentacja


Przypomnijmy, że modernizacja stacji uzdatniania wody – SUW Szczekanica jest jednym z etapów projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, na który piotrkowski magistrat pozyskał blisko 160 mln zł dofinansowania z funduszy UE. Podczas spotkania podsumowano także realizację drugiego dużego kontraktu wykonanego w ramach tego projektu, czyli renowacji kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. W ramach jej odnowiono 15,2 km kanalizacji ogólnospławnej oraz 1,3 km „deszczówki”. Renowacja w większości wykonywana była nowoczesną metodą bezwykopową. Koszt tej inwestycji to blisko 13 mln zł, z czego ok. 75% pochodzi z środków UE.
SUW_Szczekanica

SUW_Szczekanica


Wszyscy uczestnicy otwarcia SUW „Szczekanica” mogli ponadto spróbować wody pochodzącej właśnie ze zmodernizowanej stacji. Wodę tę zaprezentowano w oryginalnych butelkach z etykietą „Czysta Zdrowa Piotrkowska Kranowa”.
czysta_zdrowa_piotrkowska_kranowa

czysta_zdrowa_piotrkowska_kranowa